> ะ.[ ].ะ > - -

ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..

ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..

ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ.. !! ۉ ڪ ٺ! ۉۉ ٺ ۉ ٺ.. ڪ ۉ ڪ.. ٺ!

 
#1
king-love
ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..

 


 ٺۉ ۉڪ   ۉڪ ۉۉ.. oeezzncutr8h.jpg
ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ.. !!


ۉ ڪ ٺ! ۉۉ ٺ ۉ ٺ..
ڪ ۉ ڪ.. ٺ!
ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..
ٺ ٺ ڪ ٺ ڪ.. ڪٺ!
ٺ ٺ ڕ ٺ.. ڕٺ
ۉ ٺ ڪ .. ۉٺ!
ڪٺ ڪڕ ڛ.. !
ۉڪٺ ۉ ڪڕ .. ڛٺ !
ۉڪٺ ۉ ڛ ٺ ۉڪڕ ۉ
! ۉڪ ٺ.. ٺٺ
! ۉ! ڪٺ ۉڪ
ۉ ۉڪ ڪٺ ڪڪ! ٺ..
ڪٺ ڕ ڪ.. Í ۉٺ ..
ڪٺ ڕ ( ۉ ڛڪ.. ۉٺ )
ڕ ( ۉ ۉٺ ڛڪ ڛڪ ! )
ۉڪٺ ڕ ۉٺ ڪ.. ٺ ٺ
ۉٺ ڛݿ ڪ ڪٺ
ڕ ڕڪ ۉ ڕڪ.. ڕٺ !


ڪ ۉ ۉڕ ڛ()
ۉڪ ٺ ڪ ۉڪ ٺ ۉٺ!
ڛڪ ۉڛ ¿ ۉ ڕ ۉ!
ڛڪ ۉڛ ۉ ۉ ۉ ٺ..
ۉ ڕ ۉ ..
ۉۉ ٺ ڪ ڕ ٺڕ ٺ!
ڪٺ ڕ ۉڪٺ ڕ ڕ
ڕٺ ڛ ۉڪ ۉ ڪٺ!
ٺڪ ڛٺڪ ۉڪ ۉ
ڛ ڕ ۉڕۉ ٺ..
ٺ ٺڕ ۉ!
ۉ ڛٺڕڪ ٺٺ ٺ ۉ ڕۉٺ
ڕ ڪ ۉ ڪ ڛ ..
ڛ .. ٺڪ ۉ ڛ ڕٺ
ۉ ٺ ۉ ڪ ٺڪ
ڪ ٺڪ ۉڕ ڕ ڪٺ!
ٺ ۉ ڛڪ
ۉۉ ڕٺ ۉڪ ۉ ٺ!
ڪ ڛ¿ ۉڪ ڛ¿ ڛڪ ڪ!
ۉۉ ۉ ڛٺڪ ڛٺ!
ٺ ٺ ڕۉ ڪۉ ٺ!
ڪ ٺ ۉٺڕ ٺ!
ڪڕڪ ۉڪڕ ٺ ۉڪڕ ڛ ڪ
ۉۉڪ ۉ ڕ ٺ!
ۉ ڪ ٺ! ۉۉ ٺ ۉ ٺ..
ڪ ۉ ڪ.. ٺ

: - : - -

9 ..!
] .. [ ] .. [ ] ..!
..........
-

../ Oo oO.
| king-love |
.


..........
| king-love |
ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..
-
] .. [ ] .. [ ] ..!
../ Oo oO..

#2
♥ ỌoŞђiả ≈: ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..
ۉٺ ڛݿ ڪ ڪٺ
ڕ ڕڪ ۉ ڕڪ.. ڕٺ !


ڪ ۉ ۉڕ ڛ()
ۉڪ ٺ ڪ ۉڪ ٺ ۉٺ!ڪ ڪ ڪ
ڪ
ڪ ڪ

~
/
..
... ..
ܓpatrol 2010ܓ
~
""..
ڪ .,!
ڪ ڪ
PhotoShop + ܒ } ~
1...5 /
~
ٺڪ ڪ ۈٺ ●
.
=$ ~
() ...
() }.. ! Gucci

10
ܓpatrol 2010ܓ

#5
: ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..


ۉ ڪ ٺ! ۉۉ ٺ ۉ ٺ
... ڪ ۉ ڪ.. ٺ!6


2010 - 2020

...
2020


-
(Tags)

:
:

 []
 [CODE]

« ..! | ... »


: ٺۉ ۉڪ ۉڪ ۉۉ..
ٺ ٺ ۉ ۉٺ ﮧ ۉٺ ۉפ פ ﮧ . . .
ۉ ۉ ۉ ۉ


All times are GMT +3. The time now is 12:59 AM.

-

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO