> ะ.[ ].ะ > - - - -

. . ڪ ڪ ~}

&;, &;

. . ڪ ڪ ~}

ٻ͑ڪ .. ڛڪ ڷ , ۈ ͑ۈڛ ٻڷٺٺ ڷٺ ۃ ۈٺ {.. ڪڛٻ ڪ .! ۈ ڂٺ ۈ ٺڛڛ1 ۈ ڷٺ ڇٻﮧ ڷڪڪ .. ڂڷڪ

 
#1
. . ڪ ڪ ~}

 

&; , &;

. .  ڪ ڪ ~} fwhamfv1g4sy.pngٻ͑ڪ .. ڛڪ [~ ڷ . .  ڪ ڪ ~} icon26.gif,

ۈ ͑ۈڛ ٻڷٺٺ ڷٺ ۃ ۈٺ {.. ڪڛٻ ڪ .!
ۈ ڂٺ ۈ ٺڛڛ1 . .  ڪ ڪ ~} icon10.gif ۈ ڷٺ ڇٻﮧ ڷڪڪ ..
ڂڷڪ ڷﮧ , ۈ ٻٺ ڑۈۈڷ ~


*

ڷڇ ڷۈٺ . .  ڪ ڪ ~} f12.gif:
2 ڪۈٻ ڷٻ ڷ
ڪۈٻ ٻ
ڷ ڪۈٻ ڛڪ
ڜ ڷ
ڷ ڪٻ ڂ
4 ٻ
ڜ ڇۈ ڷٻ
7 ڪۈٻڷۈ . .  ڪ ڪ ~} f12.gif :
3 ڪۈٻ ڛڪ ٻۈ
ڜ ڷ
ڷ ڷ
ڪۈٻڷ . .  ڪ ڪ ~} f12.gif :
ڷڷٻ ڷ ڷ ڷ ڷ . . .
ڷ ۈ ڷ ۈ ڷٻ ۈڪ ڷ ٺۈٻ . .
ڷڛڪ ۈڷڷ ۈ ڇۈ ڷٻ ۈڇ ڇ ۈ ٺڪ ڷڂڷ ٻ . . ڷڛ ڪ ٻ ڜۈ ~ڷڂ ۈ 3 ڪۈٻ ڷ . . ڂڷ . . ٻ ڷ ڷڂڷ ڛڪۈ ڛٺڪ ڷ ڷ ~
ڇ ڇ ڇ ۈ ٺڪ ڪ ڷ ٺ ڇ . .ڷڇ ڷ ڛ ڜۈڜ ۈ ٻڷ . . ۈ ٺڪ ٺٺ ڂ 40 ~
ٺ ڛڂ ڷ ڷۈٺ . . ٺٻ ڷٺ ڷٻ ٻڇ ٺٺ ڷ ۈ ڷڇٺ ~ۈ ڷ ڛٻ ۈڇٺ ڷۈ ڪ ڷ ٺڂڇ ڷٺ ۈ ٺ
ڷ ۈ ڷڷٺ ٺ ٻڷٻ ڪ ڂڇٺ ڷٺ ڷ ٺڷٻ . .ٻ ٺ ڇ ڷۈ ۈ ٻ . .
ۈ ڪڷ ۈ ڷ ٺ ٻ ڜ ٺٻ ڷ . .
ڷ ڷٺڜۈڪڷٺ ۈ ڷڛڪ ..ڷڂ ~

*
ۈ ۈ ۈ ۈ ٻڷڑﮧ ڷ ڷۈٻڪڪ ~
ڇڷ ٺ͑ۃ

. .  ڪ ڪ ~} rose.gif, !
..!!

! [ ]
+ ....|
. . ڪ ڪ ~}

{ ๛ڪ ] . .
ڛ ڷڪ ڷ ۈۈ ڷ ...
..&

..&

, !


{ ๛ڪ ] . .

. . ڪ ڪ ~}
! [ ]

#2
[ ]...|~

#6

#7
: . . ڪ ڪ ~}
[FONT="Comic Sans M--------------------------------------------------------------------------------


.
S"][/FONT]


(Tags)
&;, &;

:
:

 []
 [CODE]

« : , | »


: . . ڪ ڪ ~}
ڪ ڪ ڪ ڪ


All times are GMT +3. The time now is 07:57 PM.

-

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO